phantastery

(Kurzgeschichten, Kurzprosa, Fragmente, Prosagedichte)